Apie biblioteką

2020 09 23

VIZIJA

Panevėžio Elenos Mezginaitės viešoji biblioteka – naujoviška, moderni, aplinkai palanki, orientuota į vartotoją institucija, lanksčiai prisitaikanti prie besikeičiančių gyvenimo sąlygų socialinėje bendruomenės struktūroje.

MISIJA

Teikti nemokamą prieigą prie mokslo ir meno kūrinių įvairovės bei naujų informacinių technologijų, lavinti bendruomenę, atveriant jos nariams žinių, informacijos ir kultūros pasaulį, būti patrauklia, patogia vieta darbui, saviraiškai ir poilsiui bei visą gyvenimą tobulėti skatinančia bendruomeniška įstaiga.


TRUMPA BIBLIOTEKOS ISTORIJA

1989 m. sausio 16 d. Panevėžio miesto liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto sprendimu įsteigta Panevėžio miesto centrinė biblioteka. Ji buvo atskirta nuo Panevėžio viešosios – centrinės bibliotekos (tapusios regiono biblioteka) ir turėjo 16 filialų: 7 miesto masines bibliotekas ir 9 profsąjungų bibliotekas bei 6 kilnojamąsias bibliotekėles ir 8 išdavimo punktus. Profsąjungų bibliotekos netrukus atsiskyrė. Be nuolatinių patalpų, su labai mažu etatų skaičiumi Viešoji biblioteka galėjo suformuoti tik minimalią struktūrą: Spaudinių tvarkymo ir komplektavimo, Skaitytojų aptarnavimo, Informacijos ir bibliografijos skyrių, atliekantį ir skaityklos funkcijas. Vėliau vieno filialo pagrindu buvo suformuotas Vaikų literatūros skyrius.